FotoNFRzhevs-ka
Контактна інформація

n.rzhevska@kubg.edu.ua

Ржевська Ніна Федорівна

Професор кафедри (за сумісництвом)

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор політичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах.
Міжнародна інформація.

Біографія

Освіта: Київський  державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет

Кваліфікація: філософ, викладач.

Трудова діяльність

1986-1990 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1990-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1993 –1997 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1997- 2003 – доцент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1998-2001 – участь в українсько-канадському проекті «Розвиток громадянського суспільства» ( за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

червень 1999 – стажування в університеті Калгарі та коледжі Гранта МакЮвена м. Едмонтон (Канада) (за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

2000-2002 –координатор проекту Мережа громадянської освіти (CEN) IATP на Західній Україні ( за сприяння IREX (Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів США)

липень 2001 – стажування у Центрі дослідження античної традиції Варшавського університету та участь у ХІІІ Всесвітньому Конгресі риторів

березень-серпень 2002 стипендіат Центру розвитку магістерських програм по підготовці навчального курсу «Риторика» (за сприяння Центрально Європейського Університету (CEU) м. Будапешт)

2003-2005 – старший науковий співробітник ІПППО АПН України

2005-2007 – заступник директора з навчальної роботи ІМВ НАУ

2007-2010 – завідувач кафедри міжнародної інформації

2010-2012 – професор кафедри міжнародної інформації

2012-2014 – завідувач кафедри міжнародної інформації

 2014 – 2016 професор кафедри міжнародної інформації

 липень 2016- до тепер –завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних    студій

24 листопада 1994 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець ХУІ- початок ХУІІ ст.)». Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Семків Остап Іванович.

26 травня 2014 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США». Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Академічна мобільність

09.04.2021-18.06.2021 р. Варшавський університет (Польща). Програма: «Європейська наука і міжнародні комунікації: Публічна дипломатія і зовнішня політика держав ЄС»

Професійний і науковий інтерес

Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави.

Інше

 • Наукові праці

   

  • Rzhevska, N. F., & Moroz, A. S. (2021). In search of effective scenarios for peacekeeping operations for UN and NATO. Linguistics and Culture Review, 5(S3), 435-458. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1541 Scopus
  • Rzhevska Nina Effective Modeis of Reintegration for De-occupied Territoriees . Language. Culture.Politics. Vol.1/2021. P.325-340.
  • Модель реінтеграції окупованих територій Донбасу в контексті світової практики. Modern International Relations: Current Problems of Theory and Practice. Collective monograph. Lodz – Kyiv. 2021. P. 108-120  Режим доступу до  http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/collective-monograph_2021.pdf
  • Rzhevska Nina, Bielousova Nataliia, Glibova Svitlana Will Brexit Influence the Systems, Vol. 12, Issue-06, 2020. P. 2434-2447  Режим доступу до журналу: https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5360 Scopus
  • Ржевська Н.Ф. Модель реінтеграції окупованих територій Донбасу в контексті світової практики.  Політікус. Науковий журнал. 2020. № 2.  С.155-162.
  • Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо перспектив стратегічного партнерства для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. КНУ імені Тараса Шевченка. 2018.  Вип.137. С.4-12.
  • Ржевська Н.Ф. Культурна дипломатія України: сучасний стан та перспективи.  Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2018 .   № 18-19.  Режим доступу до журналу: http://journals.iir.kiev.ua
  • Rzhevska Nina Geoinformation factor in run of the international conlict. Evropsky politicky a pravni diskurz.  2017. V4.  P.47-51
  • Ржевська Н.Ф. Рейтингова модель аналітичних центрів: польський досвід.  Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки».   2017.         № 13. Режим доступу:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current
  • Ржевська Н.Ф. Становлення політичного аналізу і прогнозування у Східній Європі: болгарський досвід. Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії: зб. наук. праць. –   Львів: ЛНУ ім. І.Франка,   2016. Вип.  8.  С.107-116.
  • Ржевська Н.Ф. Рейтингова модель як форма оцінки аналітичних центрів: про деякі індекси рейтингу. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: зб. наук. праць. 2016.  Вип.17.        С. 250- 258.
  • Ржевська Н. Прагматично-раціоналістичні політичні і правові концепції США доби Просвітництва на періоду боротьби за незалежність. Американський конституціоналізм. Історія  політичної думки: підручник/ за ред.. Н.М. Хоми [І.В. Алєксєєнко,  Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. Л.: «Новий Світ – 2000», 2016.  С.274-288.
  • Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики. Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір.  Монографія [Копійка В.В., Макаренко Є.А.та інші, всього 19 осіб].   К.: Центр вільної преси,  2016.  С. 14-34.
Powered by SobiPro