9x12
Контактна інформація

n.nykytchenko@kubg.edu.ua

Никитченко Наталія Валеріївна

Професор кафедри публічного та приватного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Господарське законодавство
  • Господарський процес
  • Актуальні проблеми господарського права та процесу
  • Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів

Біографія

 

У 2002 р. – закінчила Ужгородський національний університет і отримала повну вищу освіту (напрям підготовки «Правознавство», здобуття кваліфікації юрист).
З 1999 р. по 2014 р. - начальник відділу забезпечення роботи колегій, міжнародних зв’язків та координації роботи з органами влади Департаменту стратегічного планування, взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Державної фінансової інспекції (м. Київ).
З 2002 р. по 2017 р. – викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).
Досвід науково-педагогічної діяльності 11 років.
З 2017 р. працює за сумісництвом на кафедрі приватного та публічного права Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

 

У 2006 р. – захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України.
У 2015 р. – захистила  докторську дисертацію на тему: «Правове регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності» за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України.
Автор понад 50 наукових публікацій, присвячених проблемам господарського та господарсько-процесуального права, в тому числі трьох одноосібних монографій на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку», «Державний контроль як складова забезпечення господарського правопорядку: проблеми теорії і практики», «Правове регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності», а також у співавторстві колективної монографії на тему: «Управління витратами».

 

Інше

 

1. Никитченко Н.В. Окремі питання концептуальних засад державного управління економікою в умовах регіоналізації суспільних відносин / Н.В. Никитченко, С.М. Грудницька // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – № 3. – С. 187- 196. (Особистий внесок – обґрунтування концептуальних засад здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності).
2. Никитченко Н.В. Пріоритетні напрями досліджень державного контролю у сфері господарської діяльності / Н.В. Никитченко // Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy, 28-29 oktobra 2016. Vysoka skola Danubius, Sladkovicoko. – 2016. –
3. Никитченко Н.В. Проблеми правового резерву положень положень законодавства та усунення колізійних норм / Н.В. Никитченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в умовах євроінтеграції. : зб. матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (Ірпінь, 6 грудня 2016 р.). – Ірпінь : Ун-т держ. фіс. служби України, 2016. – С. 42–45.
4. Никитченко Н.В. До питання відповідальності органів влади / Н.В. Никитченко // Міжнародний юридичний вісник: (теорія і практика). – 2017. – № 1(5). – С. 186-190.
5. Никитченко Н.В. До питання реформування інституту публічної служби (господарсько-правовий підхід) / Н.В. Никитченко // Міжнародний юридичний вісник: (теорія і практика). – 2017. – № 2-3(6- 7). – С. 106-112.
6. Никитченко Н.В. Господарсько-правовий підхід у регулюванні державного контролю / Н.В. Никитченко // Актуальні питання реформування правової системи. : Зб. матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р.). – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – С. 136–139.
7. Nykytchenko N., Milevska A. Medical services in the context of health care reform in Ukraine. // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – Р. 200-215.
8. Nykytchenko N. The problems of government control regulation in the sphere of economic activity / Actual problem of modern science. Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – 2017. – 921 p.

 

Powered by SobiPro