baclan_500x750
Контактна інформація

o.baklan@kubg.edu.ua

Баклан Олег Володимирович

Професор кафедри публічного та приватного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

  • Адміністративне право: Адміністративне судочинство України
  • Адміністративне право: Адміністративне право України
  • Права людини, громадянина України
  • Законотворчий процес
  • Сучасні проблеми муніципального права
  • Соціальний захист прав людини
  • Актуальні проблеми трудового права України
  • Актуальні проблеми муніципального права України
  • Адміністративне процесуальне право України

 

Біографія

 

У 1982 р. – закінчив Київський політехнічний інститут.
У 2013 р. – закінчив Українську академію внутрішніх справ у м. Києві.
З 2017 р. працює в штаті на кафедрі публічного та приватного права Київського університету імені Бориса
Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

 

У 2002 р. – захистив  кандидатську дисертацію на тему: «Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України)».
Вчене звання доцента присвоєно у 2005 році по кафедрі адміністративного права.
У 2013 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні (теоретико-прикладний аспект)».
Вчене звання професора присвоєно у 2014 році по кафедрі цивільних та кримінально-правових дисциплін.
Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць

 

Powered by SobiPro