111
Контактна інформація

n.bulycheva@kubg.edu.ua

Буличева Наталія Анатоліївна

Доцент кафедри публічного та приватного права

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Інвестиційне право;
  • Страхове право;
  • Правові засади оподаткування бізнесу;
  • Правові засади місцевого оподаткування;
  • Господарське законодавство.

Біографія

У 1998 р. закінчила Національну академію внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста. До листопада 2000 року працювала на посаді юрисконсульта відділу правового забезпечення штабу Головного управління Державної служби охорони при МВС України.

З 2000 року по 2003 року навчалась в ад`юнктурі НАВСУ. Після закінчення ад`юнктури працювала на посаді викладача кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ України; з липня 2006 перебувала на посаді старшого викладача кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ.

В квітні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

З травня 2010 року по грудень 2017 року − доцент кафедри економіко-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ.

В квітні 2014 року булоприсвоєно вчене звання доцента.

З січня 2018 року по червень 2020 працювала доцентом кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Професійний і науковий інтерес

Правове забезпечення сприяння та захисту іноземних інвестицій

Проблеми фінансування діяльності закладів вищої освіти

Розвиток енергетичної безпеки країни

Сучасні аспекти діяльності держави з надання адміністративних послуг

Актуальні питання господарського права

Міжнародний захист прав людини

Є автором біля100 наукових, навчальних, методичних праць.

Інше

1. Буличева Н. А. Основні положення міжнародних двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій / Буличева Н. А., БуличевА. О. // Наука і правоохорона. – 2020. – №2. – С. 63-68.

2. Міжнародний захист прав людини: підручник у 2т. Т.1 /Л.М. Дешко, О.А.Альонкін, Н.А.Буличева та ін.; за заг.ред. Л.М.Дешко.− Київ: КНТЕУ, 2020. – 276с.

3. Предборський В.А., Бутинець Т.А., Грущенко О.А., Андрущенко І.Г., Буличева Н.А., Кухаренко В.Д., Тараненко Ю.О. Фінансове право: мультимедійний навчальний посібник К., Нац. акад. внутр. справ, 2019.

4. Буличева Н. А. Обмеження прав людини і громадянина: правові підстави / Буличева Н. А.,  Буличев А. О.// Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 січня 2019 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019. –С. 25-28/

5. Андрущенко І.Г., Буличева Н.А., Лєскова Н.В., Предборський В.А., Овчаренко Л.В., Ключник К.П.Судова бухгалтерія мультимедійний навчальний посібник. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017.

Powered by SobiPro