DSC_9220-min
Контактна інформація

h.vlasova@kubg.edu.ua

Власова Ганна Петрівна

Професор кафедри публічного та приватного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

  • Кримінальне процесуальне право України
  • Кримінальне право України

 

 

Біографія

 

У 1999 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів» та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: «Спрощення кримінального судочинства: історія, теорія та практика» та отримала науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Працювала на посадах викладача кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ України, доцента кафедри адміністративного права, процесу та управління Національного університету державної податкової служби України. З 2012 по 2014 роки очолювала кафедру кримінального процесу та криміналістики в Національній академії прокуратури України. З 2014 по 2019 рр. - завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет»

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 20 років. Під її науковим керівництвом захищено 19 кандидатських дисертацій. Підготувала близько 190 наукових та науково-методичних праць, серед яких підручники, навчальні посібники, монографії, науково-практичні коментарі (КПК України), що використовуються в освітньому процесі у навчальних закладах України.

Є діючим адвокатом.

 

Професійний і науковий інтерес

 

-законотворчість;

- політична діяльність;

- діяльність органів законодавчої та виконавчої влади;

- юридичний супровід підприємства, установи, організації;

- кримінальне процесуальне право;

- кримінальне право;

- наукова діяльність.

 

Інше

Власова Г.П. Практика застосування спрощеного кримінального судочинства в окремих країнах СНД. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2013. № 8 С. 61–66.

Власова Г.П. Спрощення кримінального провадження на прикладі окремих європейських країн: досвід, практика застосування. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. 2013. №3 (11) С. 96–102.

Власова Г.П. Укладення угоди між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості. Науковий вісник Національного університету ДПС України. Ірпінь, 2013. № 2(61). С. 140–144.

Власова Г.П. Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. Випуск 57. С. 511–516.

Власова Г.П. Нормативне визначення інституту медіації та відновного правосуддя в кримінальному процесі України. Південноукраїнський правничий часопис. Науковий журнал Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса, 2011. № 4. С. 73–76.

Vlasova G. Uproszczone postępowanie karne na Ukrainie na podstawie umów o pojednaniu. Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO (Nauka, oświata, prawo i zarządzanie). Łódź (Polska), 2013. № 3 (1). С. 63–76. 65.      

Власова Г.П. Компроміс при спрощеному кримінальному судочинстві в окремих зарубіжних країнах. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2015. – Вип. 1(2). – С. 145–152

Vlasova G., Hurina D., Shostakovska A., P.Tsimbal The development of an industrial enterprise through the formalization of control indicators Preventive anticrisis strategy for development of industrial enterprise. Independent Journal of Management & Production, (IJM&P), Volume 10, Issue 2, 2019

Yakymchuk N., Vlasova G., Vaitsekhovska O., Tsymbal P.. Тo the questions of international legality of local community in the international legal economic relations. European Cooperation, 2(42), (2019), 35-61.

Mельниченко О., Власова Г. Електронні гроші та криптовалюта: основіні поаняття, відмінності та спільні риси. European Cooperation Vol 1, No 32 (2018), 30-44

Chandeth, L., Shostakovska, A., Tsymbal, P., & Vlasova, G. (2020). Quality Control Development at the Strategic Level. Virtual Economics, 3(1), 58-73.

 

Powered by SobiPro