Наукова робота кафедри публічного та приватного права у 2016-2017 н.р.

 

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 2 монографії:

 • Михайлюк Я.Б. Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та Україні: порівняльно-правовий аналіз: монографія / За заг. ред. к.ю.н., доц. Пухтецької А.А. – К.: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – 2016. – 224 с.
 • Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання: монографія / А.Ю. Нашинець-Наумова. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 169 с.

 

За звітній період викладачами кафедри було опубліковано 12 статей в фахових наукових виданнях:

 

 • Пожидаєва М.А. Роль міжнародних стандартів у правовому регулюванні платіжних систем / М.А. Пожидаєва // Публічне право. – 2016. – № 4. – С. 115-121.
 • Пожидаєва М.А. Перехід від валютних обмежень до правової регламентації/ М.А. Пожидаєва // Часопис Київського університету права.- 2017.- №1.- С. 98-104.
 • Пожидаєва М.А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти / М.А. Пожидаєва // Держава і право. – 2016. – № 74.
 • Нашинець-Наумова А.Ю. Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №1. – С.34-40
 • Нашинець-Наумова А.Ю. Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №3. – С.204-208
 • Чернега А.П. Державні соціальні стандарти та гарантії на безоплатну правову допомогу в Україні / А.П. Чернега. – London.: Humanrights: theoryandpractice (collectionscientificpapers). – 2017. –  С. 142-144
 • Чернега А.П. Соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу в Україні / А.П. Чернега // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 36. – С.50-55
 • Чернега В.М. Принцип розумності в сімейному праві України / В.М. Чернега // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2017. – №1. – С.46-50
 • Чернега В.М. Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України / В.М. Чернега // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №2. – С.80-84
 • Севрюков Д.Г. Правове врядування у теорії Томаса Гоббса / Д.Г. Севрюков // Право України. – 2017. – №2. – С.179-183
 • Севрюков Д.Г. Суверенітет, верховенство права, федералізм у вченні Й. Альтузія / Д.Г. Севрюков // SocialandHumanSciences. Polish – Ukrainianscientificjournal. – 2016. – Vol. 04(12)
 • Михайлюк Я.Б. Надання адміністративних послуг в електронній формі: сучасний стан і перспективи розвитку / Я.Б. Михайлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – №3. – С.135-138

 

 

За звітній період викладачі кафедри прийняли участь у 26 заходах, зокрема:

 

 

 • Семінар «Як користуватися інформаційними ресурсами платформи Web of Science» (11 жовтня 2016 р.);
 • Круглий стіл «Права і свободи молоді: проблеми та шляхи їх подолання» (21 жовтня 2016 р.);
 • Круглий стіл «Українська писемність – підґрунтя українського правотворення» (9 листопада 2016 р.);
 • Тематична зустріч з працівниками органів юстиції міста Києва  на тему: «Підготовка звернень громадян» (20 грудня 2016 р.)
 • Круглий стіл «Гідність і свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» (21 листопада 2016 р.);
 • І Школа з кримінального процесуального права України (26 листопада 2016 р.);
 • Круглий стіл «Філософсько-правові проблеми в творчості Бориса Грінченка» (8 грудня 2016 р.).
 • Студентська науково-практична конференція «На перетині мови і права» (22 лютого 2017 р.)
 • Круглий стіл «Права молоді на працю: проблеми та шляхи їх подолання» (16 березня 2017 р.)
 • Круглий стіл «Держава, право і суспільство в творчості Тараса Шевченка» ( 22 березня 2017 р.)
 • Регіональна науково-практична конференція «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (07 квітня 2017 р.)
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми муніципального права» (17 травня 2017 р.)
 • Круглий стіл «Реформування системи примусового виконання судових рішень в Україні» (17 травня 2017 р.)

Участь у наукових заходах (конференціях) інших ВНЗ

 

Захід

Учасники заходу

1

Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання (Фінансове право: сучасний стан та перспективи)»

(м. Київ, 5 жовтня 2016 р.)

Нашинець-Наумова А.Ю., Пожидаєва М.А.

2

І Міжнародна науково-практична конференція «Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.)

Нікітенко О.І.

3

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного та господарського права»

(м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.)

Чернега В.М.

4

VII Всеукраїнська  науково-практична конференція «Протидія злочинності: теорія та практика»

(м. Київ, 19 жовтня 2016 р.)

Чернега А.П.

5

круглий стіл «Публічний вимір права: виклики сьогодення»

(м. Київ)

Чернега А.П.

6

Всеукраїнська науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання»

(м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.)

Нашинець-Наумова А.Ю., Нікітенко О.І.

7

Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія питання та сучасний стан»

(м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 р.)

Чернега В.М.

8

Щорічна  науково-практична конференція  за міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних службовців : комунікативний аспект»

( м. Київ, 3-4 листопада 2016 р.)

Нашинець-Наумова А.Ю., Нікітенко О.І.

9

Міжнародна науково-практична конференція «Соціологічно-правові, політичні, економічні та екологічні складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини: теоретико-методологічні та прикладні проблеми розвитку екологічного права і правової охорони довкілля»

(м. Київ, 7 листопада 2016 р.)

Нікітенко О.І.

10

IV Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми теорії фінансового права в сучасний період» (м. Київ, 28 листопада 2016 р.)

Пожидаєва М.А.

11

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»

(м. Кіровоград, 02 грудня 2016 р.)

Чернега В.М.

12

Круглий стіл «Реформування системи примусового виконання судових рішень в Україні» на базі Національного авіаційного університету (17 травня 2017 р.)

Чернега В.М., студенти

13

Круглий стіл «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні» (23 травня 2017 р.) на базі Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гоголь Б.М.

14

Круглий стіл «Державотворчі концепції у працях Івана Франка: актуальність на сучасному етапі» (25 травня 2017 р.) на базі Всеукраїнського прес-центру Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».

Нашинець-Наумова А.Ю.