Договір про взаємодію та співпрацю з Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстиції України

Договір про взаємодію та співпрацю
між Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстиції України
та Факультетом права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Дата підписання: 29 березня 2017 р.

Місце події: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, приміщення Університету

   Координаційна рада молодих юристів при Міністерстві юстиції України, в особі Голови – Бутенка Андрія Петровича та Факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, в особі Декана – Грицяка Ігоря Андрійовича, уклали Договір про співпрацю та координацію зусиль у сфері вдосконалення організації правоосвітнього та правовиховного  процесу, теоретичної і практичної підготовки молодого покоління майбутніх юристів Київського університету імені Бориса Грінченка, здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення, залучення молодих юристів до державотворчих та нормотворчих процесів. Також організації та здійснення надання безоплатної правової допомоги громадянам, яка гарантована Конституцією України та чинним законодавством.

   Сторони домовилися про співпрацю у таких основних напрямах: організація та проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, відео конференцій, шкіл та форумів з права, програм з підвищення кваліфікації тощо), спрямованих на підвищення теоретичних знань та практичних навичок і умінь студентів-правників, молодих юристів та обізнаності українського суспільства щодо реалізації прав і свобод людини і громадянина, можливостей їх захисту та відновлення у разі порушення; сприяння участі студентів-правників старших курсів навчання та молодих юристів у розробленні проектів нормативних актів, у тому числі у сферах освіти, культури та розвитку і удосконалення місцевого самоврядування; обмін досвідом через проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, відео конференцій тощо); сприяння в проходженні виробничої та переддипломної практики студентами факультету права та міжнародних відносин Університету імені Бориса Грінченка в партнерських організаціях Координаційної ради, центральних та місцевих органах державної влади, державних установах, підприємствах і організаціях, органах місцевого самоврядування за рекомендацією чи направленням Координаційної ради молодих юристів України; спільна реалізація конкурсу зі стажування та працевлаштування кращих студентів-правників Університету в провідні підприємства, установи та організації; здійснення комплексу заходів у сфері соціальної та правової захищеності громадян, захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян шляхом надання безоплатної правової допомоги, що включає в себе інформування особи про її права і свободи, порядок її реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя тощо.