Про Навчальний відділ

Навчальний відділ Факультету права та міжнародних відносин здійснює і контролює організаційне забезпечення проведення навчального процесу.

 

Основними завданнями навчального відділу є:

1. Організаційне забезпечення навчальної роботи на факультеті за ліцензованими спеціальностями відповідно до вимог стандартів вищої освіти, координація та контроль за навчальною, навчально-методичною роботами, формування графіків навчального процесу факультету.

2. Планування розкладу занять студентів за всіма спеціальностями, рівнями вищої освіти та формами навчання.

3. Планування та контроль за виконанням навчального навантаження науково-педагогічними працівниками.

4. Облік чисельності та руху контингенту студентів всіх форм навчання.

5. Розробка і затвердження графіків практик.

6. Організація роботи екзаменаційних комісій.

7. Ліквідація заборгованості студентів з оплати за навчання.

8. Робота з договорами (контрактами) студентів.

9. Збір інформації  щодо військового обліку студентів.

10. Проведення опитувань та анкетувань студентів.

 

Положення про організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка