Центр перекладу

 

Функціонування Центру перекладу, з одного боку, покликане забезпечити практичну спрямованість та високу ефективність професійної підготовки студентів, а з іншого – встановити зв'язок університетської теорії та практики підготовки фахівців у галузі перекладу з професійними потребами і завданнями цієї сфери діяльності, які існують в реальних ринкових умовах. Окрім того, Центр перекладу повинен задовольняти потреби Факультету права і міжнародних відносин, а також й інших підрозділів Університету в перекладі ділової документації, наукових публікацій та інших документів і текстів.


Напрями і види роботи студентів Факультету права і міжнародних відносин у Центрі перекладу визначаються специфікою і характером професійної підготовки майбутніх фахівців у сферах права і міжнародних відносин, вимогами відповідних освітніх програм та навчальних планів, конкретними потребами й запитами нашого факультету, спеціалізованих кафедр (кафедра міжнародних відносин та міжнародного права, кафедра публічного та приватного права) та кафедри іноземних мов.


У Центрі перекладу студентами здійснюється насамперед письмовий переклад документів договірного характеру (угоди, конвенції, контракти), наукових фахових публікацій, набір та редагування текстів іноземними мовами.


У разі потреби найбільш підготовлені студенти зможуть здійснити усний послідовний переклад під час немасштабних міжнародних заходів, усний послідовний переклад для забезпечення ефективної комунікації представників університетської громади (керівництва, професорсько-викладацького складу, студентства) з представниками інших культур, забезпечити наукові заходи (семінари, конференції, круглі столи) асистентами-перекладачами.

 

 

Компетентності

  • Здатність здійснювати повний письмовий переклад документів договірного характеру (договорів, угод, конвенцій, контрактів) та  усний  послідовний переклад у професійних сферах (суспільно-політичній, фахово-діловій, науково-фаховій;
  • Знання та розуміння  автентичних текстів іноземними мовами  із спеціалізованих та наукових видань.
 
 
Дисципліни
  • Теорія та практика перекладу