Підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка на 2020-2021 навчальний рік