Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Кобилянська Людмила Миколаївна
Контактна інформація

l.kobylianska@kubg.edu.ua

Кобилянська Людмила Миколаївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 • Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу
 • Інформаційне середовище аналізу політики
 • Інформаційно-аналітична діяльність держави на світовій арені
 • Зовнішня політика держав Європи
 • Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці
 • Соціально-економічні проблеми постсоціалістичних країн Європи

Біографія

Кандидат економічних наук (2010), тема дисертації «Диверсифікація геоекономічних стратегій в міждержавних відносинах країн СНД», спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Старший науковий співробітник (2015), спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2002 р. – закінчила Національний університет харчових технологій.

2001-2014 рр. –лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

2014-2016 рр. – старший науковий співробітник НДФІ Академії фінансового управління.

З 2016 р. – доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 • глобальні трансформації
 • регіоналізація, міжнародна інтеграція
 • інформаційні технології
 • інноваційне та науково-технічне співробітництво
 • проблеми фінансового регулювання в Україні
 • зовнішньоекономічна діяльність України 

Інше

Основні публікації.

Має понад 70 наукових публікацій, серед яких:

1. Кобилянська Л.М. Фінансові аспекти культурно-ідеологічного виміру зовнішньої політики / М.Й. Беззуб’як, Л.М. Кобилянська, C.В. Кононенко // Фінансові інструменти забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в інституційній моделі : монографія / [А.С.Аблов, М. Й.Беззуб’як, Л.П. Гальперіна та ін.]. – К. : Арістей, 2006. –220 с. – С. 137-167.

2. Кобилянська Л.М. Чинники, що враховуються при розробленні стратегії бюджетного реформування у постсоціалістичних країнах / С.Д. Біляцький, В.С. Будкін, Л.М. Кобилянська // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України : монографія [за заг. ред. Л.П. Гальперіної]. – К. : ІСЕМВ НАН України, 2011. –244 с. – С. 77–106.

3. Л.М. Кобилянська. Відмивання злочинних доходів як виклик фінансовій безпеці держави / О.В. Гаврилюк, Л.М. Кобилянська, С.О. Хвалінський та ін. // Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : монографія у 2 т., т.2 / за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко; ДННУ «Академія фінансового управління». – К., 2014. – 781 с. – С. 670-728.

4. Кобилянська Л.М. Перспективи інноваційного розвитку економіки України в контексті посилення глобальних викликів // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 19. Випуск 3. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2014. – C. 79-83.

5. Кобилянська Л.М. Кіберзлочинність як глобальна загроза економічній безпеці сучасної держави / Л.М Кобилянська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Вип. 8. Ч. 5. – Херсон : Херсонський державний університет, 2014. – С. 14-17. 

6. Кобилянська Л.М. Міжнародний досвід протидії відмиванню злочинних доходів / Л.М. Кобилянська // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – 2015. – № 3.

7. Кобилянська Л.М. Сучасні проблеми інституціонального регулювання міжнародної фінансової системи / Л.М Кобилянська // Економіка та суспільство [Електронне наукове фахове видання] – 2016. – №3. 

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Кобилянська Людмила Миколаївна