Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Тимченко Ліліана Олексіївна
Контактна інформація

l.tymchenko@kubg.edu.ua

Тимченко Ліліана Олексіївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор права, кандидат юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Біографія

 

За фахом юрист.

Тема кандидатської дисертації: Політико-правові аспекти міжнародного тероризму, спеціальність 12.00.11 – міжнародне право.

У 1994 р. закінчила юридичний факультет Державного університету Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова).

З 1994 р. до ц. ч. здійснює науково-педагогічну діяльність у різних вищих навчальних закладах та наукових установах. Зокрема працювала:

- викладачем, старшим викладачем кафедри міжнародного права та

зовнішньоекономічних зв’язків Міжнародного незалежного університету

Молдови, м. Кишинів, Республіка Молдова (1994 – 1999);

- старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри правознавства Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія» (1999 – 2001);

- завідувачем кафедри міжнародного права, завідувачем кафедри міжнародної економіки та міжнародного права Національної академії державної податкової служби України (2001 – 2005);

- професором кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права Національної академії наук України (2005 – 2011);

- завідувачем кафедри міжнародного права Національного університету Державної податкової служби України (2011 – 2016);

- старшим науковим співробітником відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України (2016 – по теперішній час);

- запрошеним викладачем академічного департаменту права Європейського гуманітарного університету, м. Вільнюс, Литва (2006 – по теперішній час).

 

Професійний і науковий інтерес

 З 2004 р. досліджує проблеми визнання держав в сучасному міжнародному праві, цікавиться методикою викладання міжнародного права у вищій школі та проблемами розвитку сучасної науки міжнародного права в Україні. Має близько 70 наукових та науково-методичних праць, зокрема з проблем боротьби з тероризмом, визнання держави в міжнародному праві, невизнаних держав, викладання міжнародного права. Серед них участь у фундаментальному монографічному дослідженні: «Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право» (2014), практикум «Міжнародне право» (2000). Входить до складу науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України. Підготувала 2 кандидатів юридичних наук.

 

Інше

 Брала участь у міжнародних проектах: Американської асоціації юристів – ABA (CEELI) NIS Program (США, 1995), «Громадянська освіта» - Civic Education Project (США, 1997 – 2002), Міжнародної ради науки та обмінів – IREX (США, 1998 – 1999), Міжнародного центру з освіти в сфері прав людини – International Centre for Human Rights Education (Канада, 2000), Групи Коімбра – Coimbra Group (Швейцарія, 2004).

Володіє іноземними мовами – англійською, румунською, французькою.

Основні публікації

1. Тимченко Л. О. Трансформація чи легітимація? Проблема виникнення держави в сучасному міжнародному праві (на прикладі Держави Палестина) // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – 718 с. – С. 115 – 138. 

2. Международно-правовая ответственность за нарушение права на образование в самопровозглашённом государстве в контексте постановления по делу «Катан и другие против Молдовы и России» / Журнал конституционализма и прав человека //2015 * 1-2(7), с. 55 – 72. /www.chr-centre.org

3. Право на образование в самопровозглашенном государстве (по материалам решения Европейского суда по правам человека по делу «Катан и другие против Молдовы и России» от 19 октрября 2012 г.) // Criminal Politics: Legal-Historical Reflections, Manifestations and Consequences. Edition 2013 and Edition 2015, Chișinău: Tipografia “BONS OFFICES”, 2015. – 404 p. Academia “Ştefan cel Mare” a Ministerul Afacerilor Interne. – С. 64 – 71.

4. Референдум в Автономній Республіці Крим 2014 року (міжнародно-правовий аспект) /Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. – К.: К.І.С., 2014. –1016 с. – С. 515 – 530.

5. Понятие «народ» в современном международном праве // Актуальные проблемы международного права: LIBER AMICORUM в честь профессора Револя Миргалимовича Валеева. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – 344 с. –  С. 294 – 307.

6. Термін «держава» у міжнародному праві // Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби України, 2010 – №2. – С. 274 – 280.

7. Определение «признаков государства» в исследованиях юристов-международников классического периода // Молдавский журнал международного права и международных отношений. – Кишинев: Институт истории, государства и права Академии наук Республики Молдова, 2009. - №1. – С. 21 – 25. 

8. Юридическая природа возникновения нового государства (по материалам «Декларации прав и обязанностей государств» академика В.М. Корецкого) // Порівняльно-правові дослідження. – Київ: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2009, № 1. – С. 8 – 17.

9. Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє міжнародного права // Держава і права: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 720 с. – С. 509 –515.

10. Место непризнанного государства в международных отношениях / Славянский университет Республики Молдова. Вестник Славянского Университета; редкол.: Чумак Л.Г., Милушев Д.В., Скорцеску К.Ф. [и др.]. – К.: Valinex SA, 2008. – (Серия “Право»). Вып. 14. – 408 с. – С. 117 – 125.

11. Образование в сфере прав человека в контексте формирования правового государства. Баку// Международное право и проблемы интеграции. Баку, 2005. - №4. – С. 35-40.

12. Юрисдикция международного уголовного суда в отношении терроризма: проблемы и перспективы // Российский ежегодник международного права. 2004, Санкт-Петербург, 2005. С.228 – 239 (у співавторстві з Тимченком Л.Д.).

13. Cooperarea dintre state in combaterea terorismului (“Сотрудничество государств по борьбе с терроризмом”) // Aplicarea tehnologiilor moderne in procesul de instruire a fnctionarilor de politie si oficerilor trupelor de carabinieri in institutiile de invatamint ale M.A.I. privind prevenirea si contractarea terorismului: Materiale conferintei stiintifico-practic republicana., 29 martie 2002. Chisinau: Academia “Stefan cel Mare” a M.A.I. al Republicii Moldova, 2002. – 124 p. – P.63-67 (у співавторстві з О.Г. Пунга).

14. Правовая сущность видов терроризма // Analele Stiintifice ale ULIM. Drept, 1999, Vol.3, Chisinau, 1999. – С.48-51.

15. НАТО: создание новой системы безопасности // Moldova si Lumea, Кишинев, 1998,№№. 9-10. – Р. 17-18.

16. Причины низкой эффективности международно-правового сотрудничества по борьбес терроризмом // ULIM. Conferinta Stiintifico-didactica anuala. Rezumatele comunicarilor. 22-23 mai 1998. Chisinau, 1998. – Р.96-96.

17. Типы терроризма и направления борьбы с ним // Strategia combaterii criminalitatii organizate in Republica Moldova, Chisinau, 1997. – Р.109-114.

18. Исторический обзор преступного явления “терроризм” // Analele Stiintifice ale ULIM. Drept, 1997, Vol.1, Chisinau, 1997. – Р. 33-41.

19. Международный терроризм: причины его появления // Закон и жизнь, Кишинев, 1997, №4. – С.28-31.

20. Национальное законодательство и борьба с международным терроризмом // Analele Stiintifice ale ULIM. Drept, 1997, Vol.2, Chisinau. – Р.57-63.

21. Психология террориста // Закон и жизнь, 1997, №8. – С.27-29.

22. Что такое американская школа права? // Закон и жизнь, Кишинев, 1996, №1. – С.23-26.

 

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Тимченко Ліліана Олексіївна