Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Слюсаренко Ірина Юріївна
Контактна інформація

i.sliusarenko@kubg.edu.ua

Слюсаренко Ірина Юріївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Відповідальна за наукову роботу Факультету права та міжнародних відносин

 

  • Культура народів Північної Америки та Західної Європи
  • Гуманітарний чинник у світовій політиці
  • Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
  • Аналіз зовнішньої політики

Біографія

Освіта:

 

1998-2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн (диплом з відзнакою).

2003-2006 – аспірантура Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія

Досвід роботи:

2009 - Київський міжнародний університет, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики;

2009 – 2015 - Київський славістичний університет, доцент кафедри міжнародних відносин;

2014 – вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин;

Серпень 2015 – вересень 2016 - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри всесвітньої історії;

Вересень 2016 – до тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

 

Професійний і науковий інтерес

 

2008 – захист кандидатської дисертації на тему: «Реставрація династичної форми правління в країнах Європи в XVII-ХХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема» - 07.00.02 – всесвітня історія

Наукові інтереси:

монархізм, гуманітарний вимір міжнародних відносин, міжнародна конфліктність

Опубліковані праці: 19 наукових праць

 

Інше

 

Статті у наукових фахових виданнях

1. Слюсаренко І.Ю. Структура та механізм реалізації завдань ініціативи ООН “Альянс цивілізацій” / І.Ю. Слюсаренко // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 75. – С. 428-430.

2. Слюсаренко І.Ю. Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках / І.Ю. Слюсаренко // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 78 – С. 407-410.

3. Сюсаренко І.Ю. Вплив зовнішньополітичного чинника на реставрацію Бурбонів та Бонапартів у Франції ХІХ століття / І.Ю. Слюсаренко // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 79. – С. 355-359.

4. Слюсаренко І.Ю. «Діалог між цивілізаціями»: проблеми реалізації у сучасній світовій політиці / І.Ю. Слюсаренко // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013.. – Вип. 80 – С. 391-395.

5. Слюсаренко І.Ю. Проблема репатріації радянських громадян в контексті угод, підписаних на Ялтинській конференції / І.Ю. Слюсаренко // Університет: науковий історико-філософський журнал. – 2015. - №1. – С. 61-68.

6. Слюсаренко І.Ю. Гібридна війна Російської Федерації проти України / І.Ю. Слюсаренко // Університет: науковий історико-філософський журнал. – 2016. - №1-2. – С. 87-94.

Матеріали конференцій, тези доповідей

1. Слюсаренко І.Ю. Міжнародно-правовий режим захисту культурних цінностей під час збройного конфлікту / І.Ю. Слюсаренко // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Пам’ятки історії та культури слов’ян” (Київ, 22 травня 2012 року). – Київ, 2013. – С. 35-44.

2. Слюсаренко І.Ю. Відображення трагічних подій 1943 року на Волині в українському та російському сегментах Вікіпедії / І.Ю. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Воєнна історія України. Волинь та Полісся» 25-26 квітня 2013 р. – Рівне, 2013. – С. 466-470.

3. Слюсаренко І.Ю. Використання Закарпатської області УРСР як плацдарму воєнно-політичного втручання СРСР у внутрішні справи Угорщини 1956 р. та Чехословаччини 1968 р. / І.Ю. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції «Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття» 5-6 червня 2014 р. – Ужгород, 2014. – С.491-493.

4. Слюсаренко І.Ю. Глобальні збройні конфлікти ХХ століття та їх вплив на формування ідентичності українців / І.Ю. Слюсаренко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ– на початку ХХІ століть», м. Житомир, 22 травня 2015 р. –Житомир. – С. 169-171

5. Слюсаренко І.Ю. Ініціатива Альянс цивілізацій як інструмент превентивної дипломатії ООН/ І.Ю. Слюсаренко // Сильна ООН – кращий світ: збірник тез доповідей (м. Київ) / за аг. Ред.. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 123-125.

6. Слюсаренко І.Ю. Галфорд Джон Маккіндер (1861 –1947) – науковець, політик і державний діяч Слюсаренко І.Ю., Слюсаренко П.М. // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково- практичної конференції, 20 – 21 травня 2016 р., Київ – Переяслав- Хмельницький, Україна [Текст] / Мін-во освіти і науки України, Мін-во культури України, Ін-т іст. України НАН України, Істфак КНУ ім. Тараса Шевченка, Нац. музей історії України, НІЕЗ «Переяслав» ; укладач: С.М. Ховрич ; редколегія : О.І. Гуржій, І.К. Патриляк, О.П. Реєнт, С.М. Ховрич (відп. ред.) [та ін.]. –К., Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.78-82.

 

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter