Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Мельник Ганна Мирославівна
Контактна інформація

h.melnyk@kubg.edu.ua

Мельник Ганна Мирославівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов'язки:

Заступник завідувача кафедри

Дисципліни:

  • Міжнародні відносини та світова політика

  • Конфліктологія та теорія переговорів

Біографія

Освіта

1994-1999 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, спеціальність: історія, викладач історії, кваліфікація: магістр.

1999-2002 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

2005 р. - здобула ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

Досвід роботи

2001 р. – завідувач відділу інформаційно-методичного забезпечення ССМ Московської районної державної адміністрації у м. Києві.

2002–2003 рр. - завідувач відділу науково-експедиційної роботи Центру захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

2003-2010 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

2010 – 2014 рр. – доцент кафедри країнознавства та міжнародної інформації Інституту славістики та міжнародних відносин Київського славістичного університету.

2012 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри країнознавства.

Серпень 2014 р. – серпень 2016 р. - доцент кафедри всесвітньої історії  Інституту суспільства  Київського університету імені Бориса Грінченка.

Вересень 2016 – до тепер - доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Політика Польської держави в Східній Галичині (1918 - 1926 рр.)» (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).

Наукові інтереси:

Дослідження польсько-українських відносин, інформаційної безпеки та краєзнавства.

 

2000 р. – наукове стажування в Республіці Польща за Програмою обміну молодими вченими між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Варшавським університетом.

2002 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Фундації королеви Ядвіги (Ягелонський університет).

2003 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Фундації королеви Ядвіги (Ягелонський університет).

2003 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Каси імені Юзефа Мяновського (Варшавський університет).

2004 р. - наукове стажування в Республіці Польща як стипендіатка Фундації королеви Ядвіги (Ягелонський університет).

Член Національної спілки краєзнавців України

Інше

 

Основні публікації

1. Питання Східної Галичини в поглядах та діяльності польських національних демократів 1919-1926 рр. // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2002. – Вип. 47. - С. 41-46. (фахове видання)

2. Проблема Східної Галичини в політиці Другої Речі Посполитої першої половини 1920-х років у польській та українській історіографія // Сумська старовина. - Суми: Сумський університет, 2002. - №10. - С. 88-93. (фахове видання)

3. Польська дипломатична діяльність на Паризькій мирній конференції у питанні про статус Східної Галичини (1918-1919 рр.) // Наукові записки. Серія «Історичні науки». Національного університету «Острозька Академія» – Вип. 3. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2003. - С. 99-103. (фахове видання)

4. Політика польського уряду в Східній Галичині (1918-1926 рр.) // Історичний журнал. – К.: Вища школа, 2003. - №2. - С. 59-63. (фахове видання)

5. Спроби вирішення питання Східної Галичини польськими соціалістами 1919-1925 рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф. Гнатюк. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2005. – Вип. 21. - С. 116–124. (фахове видання)

6. Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матеріалами польських військово-польових судів 1919-1925 рр.) // Збірник наукових праць Науково- дослідного інституту українознавства. – К.: Вид-во ПЦ «Фоліант», 2005. – Т. V. - С.  283- 286. (фахове видання)

7. Система відносин дворянина та кріпака Київської губернії в першій половині ХІХ століття // Вісник Київського національного торгово-економічного університету. – 2010. - №. 4. - С.108-118. (фахове видання)

8. Правовий, соціальний, економічний виміри залежного становища кріпаків Київської губернії першої половини ХІХ ст. // „Університет”. - №4. – 2011. - С.5-11. (фахове видання) 

9. Кріпацька верства Правобережної України під час польського повстання 1830- 1831 рр. // Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини. Збірник наукових праць / Заг. ред. В.В. Карпов. – К., 2012. – С.213-218.

10. Трикутник визиску: держава, поміщик, кріпак (за матеріалами історії села Жежелів кінця ХVIII – ХІХ ст.) // Часопис української історії. – К., 2012. - №24. - С.69-74. (фахове видання)

11. Церковне життя села Жежелева (кінець ХVIII – початок ХХ століття) // «Український селянин». – 2012. - №13. – С. 48-51. (фахове видання).

12. Захист прав національних меншин Словацької Республіки: аналіз законодавства // Пам’ятки історії та культури слов’ян. Зб. наук. праць / За ред. Алексєєва Ю.М. – К.:ВПК «Експрес-поліграф», 2013. – С.110-115.

13. Становлення торговельно-економічної освіти (середня спеціальна та вища ланки) в Україні 1939-1941 рр. // Київські історичні студії. - №1. – 2015. – С. 67-72.

14. У пошуках вибору: безальтернативність // Україна-Цивілізація. Том 3. Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності / За ред. В.В. Бедя. – Ужгород: Видавничий відділ КаУ, 2015. – С.29- 35. (фахове видання)

15. Соціальні практики в сфері торгівлі алкогольними напоями Київської губернії першої половини ХІХ ст. // Nad Wisla I Dnieprem. Polska I Ukraina w przestrzeni eurazijskiej – przeszlosc i terazniejszosc. – Torun-Saragosa, 2015. -№4. – S. 101-107.

16. Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в ХІХ ст. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 22. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 124-131. (фахове видання)

17. Вища торговельно-економічна освіта 1941-1945 рр. // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. - №3. – С.48-60. (фахове видання)

18. Українська мережа вищої торговельної освіти 1946-1953 рр. / Мельник Г.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік. Присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету» (м.Київ, 2016р.). – К., 2016. – С. 136-145.

19. Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст) // Гілея: наук. вісник. Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 14-18. (фахове видання)

20. Глобальна інформаційна безпека: новітні виклики моральної кризи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в процесах глобального інформаційного обміну». Л., 2016. - С. 85-88.

21. Захист прав національних у Республіці Польща: аналіз законодавства // Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини. Матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Київ, 07 квітня 2017 р. – С. 68-73.

 

Володіння іноземними мовами : французька, польська, російська.

 

 

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Мельник Ганна Мирославівна