Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Брайчевська Олена Андріївна
Контактна інформація

o.braichevska@kubg.edu.ua

Брайчевська Олена Андріївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Країнознавство
  • Дипломатичний протокол та етикет
  • Дипломатична та консульська служба
  • Вступ до спеціальності «Регіональні студії»

Біографія

 

В 1976 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «історія». Здобула кваліфікацію історик-археолог, музеєзнавець, викладач історії та суспільствознавства.

 

1976 - 1979 рр. - науковий співробітник архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей».

1979 - 1998 рр. - молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник в наукових установах Академії наук УРСР - НАН України.

1998 - 2000 рр. - заступник начальника управління міграції та біженців у Державному комітеті України у справах національностей та міграції.

1999 р. - стажування у Відділі інформації про країни походження мігрантів та пошукачів притулку Федерального відомства з питань міграції та біженців (ФРН) та Міграційній службі Швеції.

2000 - 2012 рр.– старший викладач, доцент, завідувач кафедри кафедри країнознавства Інституту славістики та міжнародних відносин Київського славістичного університету.

2012 – 2016 рр. - доцент кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 1.09.2016 – доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Киїївського університету імені Бориса Грінченка

 

 

Професійний і науковий інтерес

1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Давньоруський чоловічий костюм Х –ХІІІ ст. за археологічними, писемними та образотворчими джерелами» (07.00.06 – археологія).

Доцент кафедри країнознавства, 2003 р.

Наукові інтереси:

проблеми країнознавчих досліджень; міжнародні міграційні процеси; історія та культура слов’янських народів, історія дипломатії.

Інше

Опубліковані праці:

Автор понад 60 наукових праць (наукові статті, розділи в колективних монографіях, академічних виданнях з історії української культури та українського мистецтва), рецензій, біографічних статей, навчально-методичних комплексів, співавтор навчальних посібників з країнознавства (з грифом МОН).

Основні публікації (статті у наукових фахових виданнях, розділи в колективний монографіях, навчальних посібниках).

1. Брайчевська О.А. Одяг /О. І. Брайчевська // Історія української культури. –Т.1. - К., 2001. - С. 989- 997.

2. Брайчевська О., Малиновська О. Афганська спільнота у Києві: формування та соціально-демографічні характеристики /О. А. Брайчевська,

О. А. Малиновська // Проблеми міграції. – 2002. – № 2. – С. 36-48.

3. Малиновська О., Брайчевська О. Іммігранти із африканських країн у Києві /О. А. Брайчевська, О. А. Малиновська // Проблеми міграції. - 2002. - № 3. - С. 26–37.

4. Брайчевська О. Демографічний та соціальний портрет «нетрадиційних іммігрантів у Києві» / О. Брайчевська // «Нетрадиційні» іммігранти у Києві.- К., 2003. - С.22-86.

5.Брайчевська О. Освіта дітей / О. Брайчевська // «Нетрадиційні» іммігранти у Києві.- К., 2003. - С.194-215.

6.Braichevska O., Volosiuk H., Malinovska O., Pylynskyi Y., Popson N., Ruble A. Blair. Nontraditional immigrants in Kyiv /O. Braichevska, H.Volosiuk,

O. Malinovska, Y.Pylynskyi, N.Popson, Blair A. Ruble . - Washington, 2004. – 183 p.

7. Брайчевська О. А. Словацька Республіка // Країнознавство. Навчальний посібник. Польща. Чехія. Словаччина. - Ч.2. - К., вид. КСУ. – К., 2004.-С.94-147 (з грифом МОН).

8.Брайчевська О.А. Імміграційні процеси і толерантність суспільства/

О. А. Брайчевська // Міграція і толерантність в Україні : зб. ст. / За заг. ред.

Я. Пилинського. - К. : Стилос, 2007.- С.133-141.

9.Брайчевська О. Формування міграційних громад та соціально-демографічний портрет «нетрадиційних» іммігрантів у столиці України

/ О. А. Брайчевська // Нетрадиційні іммігранти у Києві: сім років потому. - К., 2009. - С.61-102.

10. Брайчевська О. А. Ткацтво, вишивка / О. А. Брайчевська // Історія українського мистецтва. – К., 2010. - С.808- 835.

11. Брайчевська О. А. Відображення подій сербської середньовічної історії в сербських народних піснях. Пам’ятки історії та культури слов’ян

/О. А. Брайчевська // Збірник наукових праць. - К., 2013. – С.27-34.

12. Брайчевська О. А. Сербські народні пісні як відображення історії етносу

/ О. А. Брайчевська // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2015. - №9(342). 2015. – С.47-53.

13. Брайчевська О. А. Тема 10. Канада // Туристичне країнознавство: навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – С.398-437.

14. Брайчевська О. А., Ковальчук Ю. О. Особливості зовнішньої політики Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації / О. А. Брайчевська,

Ю. О. Ковальчук // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2017. - №3. 2017. – С.90-99.

         Матеріали конференцій, тези доповідей

15. Брайчевська О. А. Іммігранти з країн Азії та Африки у Києві: здобутки і проблеми /О. А. Брайчевська // Міжнародна міграція та розвиток України в контексті європейської інтеграції: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф.

(16 жовтня 2007 р., м. Київ) / За заг. ред. О. С. Власюка. – К., ПЦ «Фоліант», 2008. – С.165-173.

16. Брайчевська О. А. Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики / О. А. Брайчевська // Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Київ – Черкаси, 25-26 вересня 2014 року). – К., 2014. – С.15-18.

17. Брайчевська О.А. Роль ООН у вирішенні міжнародних міграційних проблем/ О. А. Брайчевська // Сильна Україна – кращий світ: збірник тез доповідей (м. Київ) / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 123-125.

18. Брайчевська О. А. Нью-Йоркська Декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні

/ О. А. Брайчевська // Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – К., 2017. – С.117-121.

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Брайчевська Олена Андріївна