Завдання кафедри

 

   Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права має амбітні плани стосовно організації та проведення науково-дослідної роботи, яка має забезпечити прирощення наукових знань в інтересах України. Колектив кафедри знаходиться на завершальному етапі формулювання завдань та етапів досліджень.

   Вирішується ряд пріоритетних завдань, зокрема:

1. Відповідно до рішень Вченої ради Університету та Факультету, на кафедрі тривають активні обговорення щодо актуалізації перспективних напрямів наукової діяльності. Вивчаються можливості щодо налагодження наукової співпраці з іншими кафедрами й підрозділами Факультету та Університету.

2. Розроблено графік подання наукових публікацій професорсько-викладацького колективу кафедри відповідно до Корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка (Наказ №166 від 31.03.2016 р.) та графік проведення науково-методичних семінарів.

3. Формується план науково-дослідної діяльності кафедри, який буде ухвалено на найближчому засіданні кафедри у жовтні 

4. З’ясовуються можливості щодо підготовки власних науково-педагогічних кадрів – за рахунок написання докторських дисертацій викладачів кафедри.

5. Непересічне значення відводиться науковій роботі студентів, їх залученню до наукових досліджень на основі креативних підходів та оригінального мислення. Розроблено завдання, форми, напрями й план роботи студентського наукового гуртка “Дипломат”.

   Крім того, впродовж вересня-жовтня співробітники кафедри відвідали наукові семінари, які сприяли розширенню їх можливостей у наукових дослідженнях:

– “Колективні та індивідуальні гранти. Особливості участі у програмах Еразмус+, Горизонт 2020, Вишеградського фонду та ін.”, який провели Виговська Ольга, керівник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти, та Коргуник Юлія, молодший науковий співробітник НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти;

– “Як користуватися ресурсами платформи “Web of Science” – корисний захід, проведений науковим співробітником НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Опришко Тетяною.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter