Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Наукова робота професорсько-викладацького складу Надбання і проблеми наукових досліджень та розвитку науки в Університеті

Надбання і проблеми наукових досліджень та розвитку науки в Університеті

Доповідач: І. Слюсаренко

 

IV. Надбання і проблеми наукових досліджень та розвитку науки в Університеті

Професорсько-викладацький склад Факультету права та міжнародних відносин працює над реалізацією наукових тем та досліджень.

Теми індивідуальних наукових досліджень кафедри міжнародних відносин та міжнародного права:

Тема Інфраструктурна складова міжнародних відносин (на прикладі Центрально-Східної Європи)

Жалоба І.В.

Тема Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах

Грицяк І.А.

Тема Моделі та реалії відносин: США і Північноєвропейські країни

Цвєтков О.Г.

Тема Міжнародні міграції в сучасному світі

Брайчевська О.А.

Тема Міжнародне право розвитку: теорія та практика

Братко І.В.

Тема Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах

Мельник Г.М.

Тема Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах

Слюсаренко І.Ю.

Тема Визнання держав на сучасному етапі розвитку міжнародного права: теорія і практика

Тимченко Л.О.

Тема Брендинг постсоціалістичних країн в нових політичних реаліях

Лісовська М.М.

Тема Євроатлантична інтеграція України в нових геополітичних умовах

Пістракевич О.В.

На кафедрі публічного та приватного права припинено дослідження науково-дослідної теми: «Сучасні тенденції розвитку національної правової системи» (державний реєстраційний номер 0116U004626. Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професорІ.А.Грицяк)

Кафедра англійської мови працює над науковою темою «Формування середовища навчання англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах» (Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Д.В.Ольшанський).

Порівняти з 2016-17 н.р. (якщо є дані).

Викладачі кафедри міжнародних відносин та міжнародного права пройшли міжнародні стажування в Університеті Фоджа (Італія) в рамках Еразмус+ КА107, Європейському інституті журналістики (м. Прага, Чеська Республіка), Вищій школі менеджменту у Барселоні (м.Барселона, Іспанія), Європейській академії лідерства Гьоссе (м. Гуммерсбах, Німеччина), Варненському економічному університеті (м. Варна, Болгарія).

Динаміка академічної мобільності науково-педагогічних працівників

 

2017

2018

2

4

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права – 4

 

Подання заявок на отримання грантів для реалізації колективних міжнародних проектів

2017

2018

0

0

Подання заявок на отримання грантів для реалізації індивідуальних міжнародних проектів

2017

2018

1

1

 

Кафедра англійської мови - 1

Подані та виграні індивідуальні гранти

2017

2018

0

1

Кафедра англійської мови: 1

Динаміка кількості підписаних договорів про міжнародну співпрацю

2017

2018

0

0

   

Наукові конференції, круглі столи

 

 

2017

2018

Міжнародний рівень

0

1

За міжнародної участі

1

1

Всеукраїнський

1

2

Регіональний

1

1

Університетський

1

0

Факультетський

4

4

 

 

За звітний період професорсько-викладацьким складом Факультету було організовано та проведено наукові, науково-практичні заходи різних рівнів, з них: 1 міжнародну конференцію, 1 круглий стіл за участі іноземного представника, низку круглих столів; студентську регіональну наукову конференцію; засновано Весняну дипломатичну школу:

  1. Круглий стіл «Великий терор – масові політичні репресії 1937- 1938 років – урок прийдешнім поколінням українців», 27 лютого 2018 р.(спільно з кафедрою історії України Історико-філософського факультету)
  2. Круглий стіл «Агресія Російської Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення», 15 травня 2018 р.
  3. Круглий стіл «Сучасні проблеми муніципального права України», 17 травня 2018 року.
  4. Студентська регіональна конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин та права», 22 травня 2018 р.
  5. Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Грузія: історія взаємовідносин», м. Київ, 20-21 вересня 2018 р.
  6. Всеукраїнський студентський форум «Digital Ukraine: нові виклики та інноваційні можливості», 28 вересня 2018 р.
  7. Студентський круглий стіл «Патріотизм очима Бориса Грінченка», 5 грудня 2018 р.
  8. Круглий стіл до Тижня права, 70-річниці Загальної декларації прав людини, 20-річниці Римського статуту, 14 грудня 2018 р.
  9. Круглий стіл «Актуальні питання зовнішньої політики України», 20 грудня 2018 року.
  10. Монографії:

Вид

2017

2018

-         одноосібні

-         колективні

 

2

1

1

4

3

1

Наукові видання, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

2

1

Захист докторської дисертації

0

1

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу Факультету знайшли висвітлення у 3 одноосібних та 1 колективній монографіях. 2018 року захищено 1 докторську дисертацію. Опубліковано 1 статтю у виданні, що входять до науковометричної бази даних Scopus.

Загальна кількість докторів наук, які забезпечують освітній процес на Факультеті права та міжнародних відносин – 8 осіб (13,8%), з них на постійній основі 7 докторів наук, з частковою зайнятістю – 1, а також 34 кандидатів наук (58,6%), з яких 22 – штатні працівники, 12 – часткова зайнятість.

 

2017

2018

усього

штат

сумісники

усього

штат

сумісники

Доктори

12

7

5

8

7

1

Кандидати наук

37

29

8

34

22

12

Серед проблем, що актуалізувались за результатами 2018 року на Факультеті права та міжнародних відносин варто виокремити недостатній рівень оформлення колективних та індивідуальних грантових заявок (1 – кафедра англійської мови), участь у міжнародних науково-дослідних проектах, підготовки статей до видань, що індексуються у Scopus та Web of Science, низький показник укладання договорів про співпрацю із закордонними закладами вищої освіти. Відтак пріоритетами в розрізі виконання Корпоративного стандарту наукової діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, розвитку науки та реалізації наукових досліджень на Факультеті права та міжнародних відносин на 2019 рік визначено:

1. Активізація досліджень в рамках реалізації наукових тем Факультету, затвердження тем(и) наукових досліджень на кафедрі публічного та приватного права.

2. Підвищення публікаційної активності співробітників Факультету в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

4. Розроблення заявок для участі у колективних та індивідуальних грантових проектах та програмах.

5. Укладання угод про міжнародну співпрацю із зарубіжними ЗВО.

ІІ. Лідерство та розвиток персоналу і корпоративна культура Університету

Порівняти з 2016-17 н.р., можна у табличному форматі.

Упродовж 2018 року питанням розвитку лідерства та розвитку персоналу приділялась значна увага. На Факультеті права та міжнародних відносин створено сприятливі умови для професійного розвитку працівників. Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації співробітники, здебільшого без відриву від виробництва, пройшли навчання за різноманітними модулями у межах Університету, в Україні та поза її межами.

Підрозділ

Модуль ІКТ

Дослідницький модуль

Лідерський модуль

Дидактичний модуль

Фаховий модуль

Інше

Закордонне стажування

Кафедра МВтаМП

-

-

-

-

1

3

3

Кафедра ПП

2

1

3

2

3

17

-

Кафедра АМ

9

1

2

12

6

-

-

Всього

11

2

5

14

7

20

-

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Наукова робота професорсько-викладацького складу Надбання і проблеми наукових досліджень та розвитку науки в Університеті